Dnes vyšlo 15 článků

10 fotek: Jak se žilo v SSSR

Následující fotografie vám možná budou připadat jako z dob Velké hospodářské krize, ale ve skutečnosti zobrazují běžný život z posledních let existence Sovětského svazu. Nejsou tedy až tak staré, je to méně než tři desítky let.

1. Katya pracující v roce 1991 na ulici

Titulek k této fotografii říkal, že se jednalo o osmnáctiletou prostitutku pracující v ulicích Moskvy. Snímek byl pořízen krátce před zhroucením komunistické vlády SSSR. Po kontrarevoluci, která obnovila kapitalismus, čelily ženy a děti v bývalém Sovětském svazu mnohem horším podmínkám než dříve. Byla tam velká nezaměstnanost, průměrná délka lidského života prudce klesla a lidé se vrátili zpět do dob náboženské zaostalosti.

sssr-1

2. Zpět v SSSR

SSSR je zkratkou pro Svaz sovětských socialistických republik, obrovskou komunistickou říši existující v letech 1922 – 1991. Těsně předtím, než komunistický svaz vznikl, a také po tom, co se rozpadl, převládaly rozsáhlé ekonomické problémy, jako je nezaměstnanost, chaos a často i násilí. Země, které  tvořily SSSR byly: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a Turkmenistán.

sssr-2

3.Recyklace lahví od vodky

Poté, co SSSR padl a Borisi Jelcinovi se podařilo stát se prezidentem, se konečně objevila příležitost pro liberální demokracii a volné trhy. V roce 1995 žilo pod oficiální hranicí chudoby 40 % obyvatel Ruské federace a 36 % jen o malý kousek nad ní. Pro střední a nižší vrstvy byl život horší. Výjimkou byly pouze malé menšiny těch bohatých.

sssr-3

4. První obchod ze západu

Dokážete si představit ten kulturní šok po pádu komunismu? Byla povzbuzena privatizace a přestože bylo bohatství soustředěno v horních třídách, fungování života mimo bývalý Sovětský svaz začalo být zřejmé všem. Rusové začali více cestovat a vzdělávat se v zahraničí, a tak přiváželi domů novinky ze světa. Vysílaly nové televizní stanice a korupce se stala samozřejmostí i v obchodování i ve vládě.

sssr-4

5. Pokus o převrat v srpnu 1991

Žena po dvoudenním pokusu o převrat proti sovětskému prezidentovi Michalu Gorbačovi. Členové komunistické strany představili kampaň občanského odporu proti ambicióznímu reformnímu programu Gorbačova pro otevřenou ekonomickou a politickou restrukturalizaci. Tento tah si vyžádal životy tří obětí a stal se začátkem konce bývalého Sovětského svazu.

sssr-5

6. Poslední dny železné opony

Armáda se na Rudé náměstí v Moskvě dostala na začátku převratu v srpnu 1991. Sovětský prezident Michal Gorbačov byl svržen, ale nakonec zůstala jeho pozice zachována. I když Boris Jelcin převrat odsoudil, naděje byla nakonec v listopadu 1991 vložena právě do něj. Kromě toho, že se stal prezidentem, byl Jelcin v letech 1991 – 1999 i předsedou vlády Ruské federace.

sssr-6

7. Novokuzněck na Sibiři

Novokuzněck byl po druhé světové válce oceněn za těžbu uhlí a oceli. Ale masivní podzimní stávky oslabily Gorbačovu vládu, poškodily průmyslová odvětví. To vše v průběhu let vyústilo v bezútěšné životní a ekonomické podmínky pro celou komunitu. V současné době je Novokuzněck stále ocelovým, chemickým a hliníkovým městem.

sssr-7

8. Fronty na nákup v Novokuzněcku

Ve srovnání s nakupováním v SSSR během posledních let komunistické vlády vypadají černé pátky v USA jako procházka růžovým sadem. Na nákup potravin a základního zboží jste si museli počkat v dlouhých a pomalu se posouvajících frontách. V roce 1991 byl Sovětský svaz v těžké ekonomické a politické krizi, takže byl nedostatek prakticky všeho. Představte si, že jste několik hodin čekali ve frontě jen proto, abyste si nakonec ani nemohli nic koupit!

sssr-8

9. Nakupování v Tule

Lidé čekají v listopadu 1991 ve frontě na dodávky potravin. Pár dnů po rozpadu SSSR se Boris Jelcin pustil do programu radikální ekonomické reformy, ale vypadalo to, že snaha o obnovení ekonomiky nefunguje. V roce 1992 ceny stouply a přišly dlouhotrvající deprese.

sssr-9

10. Život v Srbsku v průběhu 90. let

Někteří lidé se domnívají, že ruské desetiletí hospodářské krize bylo horší než Velká hospodářská krize v USA. Jelcinův viceprezident Alexander Ruckoj zašel tak daleko, že odsoudil nové vládní programy jako „ekonomickou genocidu“. V roce 1999 Jelcin rezignoval a požádal za odpouštění toho, co přiznal jako chyby své vlády.

sssr-10

Zdroj: likes.com

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru